darbo užmokestis

ALYTAUS R. DAUGŲ KULTŪROS CENTRO, FILIALŲ DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, 2016 M. VIDUTINIS MĖNESINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatai

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

1

Direktorius

1

770,35

770,35 770,35 770,35

2

Administratorius

3

414,17 414,17 463,87

 463,87

3

Meno vadovas

4,75

337,25

337,25

377,25 

377,72

4

Choreografas

0,75

159,75

 159,75

178,92

 178,92

5

Kultūrinių renginių koordinatorius

1

461,5

461,5  

516,88

 516,88

6

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

479,25

 479,25

536,79

 536,79

7

Ūkvedys

0,5

195,25

 195,25

195,25

195,25

8

Vyriausias buhalteris

0,5

268,03

  268,03  

268,03

 263,03

9

Kultūrinių renginių organizatorius

2,25

319,5

319,5 

357,84

 357,84

10

Darbininkas

0,5

150,0

 150,0

162,50

 190,0